Thông tin Liên hệ
Cửa hàng Tranh Thêu Chử Thập Ly Ly
Địa chỉ: Địa chỉ: 147 - Đinh Tiên Hoàng - Phường Đa Kao - Q1 - TP.HCM
Điện thoại: 0169.6994709 - 0933.518451 - 08.66814872
Email: tranhtheulyly@yahoo.com.vn